Les Neiges Catalanes
EspagnolCatalanAnglaisNéerlandais

Com venir

skieurPer la carretera:
Venint d’Espanya:
Vic :    149 km
Girona :  158 km
Barcelona :  203 km
Lleida :  220 km
Zaragoza :  352 km
València :  565 km
Madrid :  690 km

Aeroports:
Perpinyà
Carcassona
Tolosa
Girona
Barcelona

Les línies ferroviaries :
Perpinyà – La Tor de Querol : www.sncf.fr
Brusseŀles– La Tor de Querol  (via Paris i Tolosa) : www.sncf.fr
Barcelona – Puigcerdà : www.renfe.es
Lloguer de cotxes i recorreguts dels vehicles d’enllaç:
Contacta les Oficines de Turisme